Hakkımızda

"Sorunun bitimi ve çözümün başlangıcı hukuk ile olur"

2011 yılından itibaren hizmet veren Av. Eren ÖZER tarafından kurulmuş olan büromuz; İcra ve İflas Hukuku, Ticaret Hukuku, Aile Hukuku, ve İş Hukuku alanlarında gerçek nitelikli bilgi ve hizmete erişimin hızlandırılmasını amaçlar.

Asistan botumuza vereceğiniz her cevap konunun uzmanı avukat tarafından incelenir ve size mail yoluyla dönüş sağlanır.

Rafine Hukuk ve Danışmanlık, hukuki sorunların çözümünde farklı disiplinlerden danışmanlık hizmetleri alarak iş yapış süreçlerini sürekli iyileştirmektedir. Burada temel hedef, doğru ihtiyacın doğru zamanda doğru hukuki usulle tespit edilmesi ve uygulanmasıdır. Rafine Hukuk ve Danışmanlık, avukat ve müvekkil mahremiyetini tüm süreçlerinde özenle gözetir.

Amaç

Hukuk devleti olmanın gerektirdiği normlar dâhilinde kitlelerdeki hukuk bilincinin arttırılmasıdır.

Hedef

Hukuki düşünce sistematiğinin yaygınlaştırılmasıdır.

Yöntem

Hukuk bilincini kitlelere aşılamak ve hukuki düşünce sistematiğini yaygınlaştırmak ve hedefe ulaşmak için şu yaklaşım kullanılmaktadır:

  • Yapay Zekanın hukuk sistemine entegrasyonunu sağlamak
  • Uyuşmazlık yaşanan somut olaya ilişkin nitelikli bilgiye erişimin hızlanmasını sağlamak
  • Hukuki problemlerin çözümünde; tespit, tanımlama, analiz, gözden geçirme ve doğrulama adımlarının uygulanması.
  • Danışanların bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi

    Diğer tüm süreçlerde elde edilen bilgilerin ve çıkarımların konunun sahiplerine düzenli ve anlaşılır şekilde yazılı olarak raporlanması